Zapisy tylko do 2 stycznia 2018 r.

UWAGA!!! Zapisy- a tym samym możliwość opłaty startowej -mijają 2 stycznia 2018 r. Osoby, które nie dokonają opłaty startowej drogą elektroniczną do dnia 2 stycznia zostaną wykreślone z listy startowej i nie będą miały zagwarantowanego udziału w zawodach. Jeśli zostaną wolne miejsca, to będzie można jeszcze się zarejestrować i opłacić udział w biurze zawodów ale…