Oświadczenie rodzica

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego