Nagrody

Za miejsca 1-5 w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn-puchar lub statuetka oraz butelka DOBREGO WINA

Za miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn w każdej grupie wiekowej puchar lub statuetka.

Za I miejsce butelka DOBREGO WINA – z wyjątkiem kategorii wiekowej M i K 16

Każdy zawodnik biegu otrzymuje numer startowy z chipem elektronicznym, pamiątkowy medal, pamiątkowy komin( buff ), pamiątkowy worko – plecak.